• Blanc Pescador

  • Ajuntament de Barcelona

    Pla del verd

  • Generalitat de Catalunya

    Peix de llotja

  • Ajuntament de Barcelona

    Música als parcs